Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Trojtečka vs. tři tečky

Nejspíš ani nepostřehnete, že by mezi znaky ... a … mohl být nějaký rozdíl. Ale oko zkušeného korektora to vidí!

V češtině se pro nedokončený nebo vynechaný text používá tzv. trojtečka a typografové ji definují jako jeden znak. Má odlišné mezery mezi jednotlivými tečkami a ve Wordu se opravdu zobrazuje jako jeden znak. A právě Word je naším pomocníkem, protože po napsání třech jednotlivých teček a mezery za nimi automaticky znaky převede na trojtečku. Pokud to však někdy neudělá, jsme tady od toho my – korektoři.

Až vám tedy přijde, že jsme opravili tři tečky na tři tečky, rozumějte, že jsme opravili tři tečky na trojtečku.

A ještě na okraj…

Pozor na mezery v blízkosti trojtečky. Pokud textu předchází, musí být oddělena mezerou (… naříkal ve křoví). Pokud následuje, bude buď bez mezery, když označuje nedokončený text (Zahleděl se do dálky…), nebo s mezerou, pokud označuje vynechaný text (Pokusila se najít nějaká slova útěchy … a vykouzlila nesmělý úsměv.) či výčet (Do řady jsme vyrovnali sandály, polobotky, holínky, …).

Štítky: