Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Skloňování zkratek

Takzvaných iniciálových zkratek je kolem nás jako hub po dešti. A tak… MV ČR zaúkolovalo MZV ČR, aby vypracovalo zprávu o vlivu KLDR a ČLR na náladu v naší AČR. K tomu ČTK uvedla, že podle posledního zjištění BIS a VKR se stále můžeme spolehnout na pomoc NATO. … nebo NATA?

Zkratky často vytváří slova, která jsou podobná slovům běžným (IKEA, ČEZ, SÚKL, …) a čeština je má tendenci skloňovat podle vzorů podstatných jmen, kterým se podobají. Ale pozor, pak musíme ze zkratek udělat takzvaná zkratková slova a musíme napsat: jedeme do Ikey; máme proud od Čezu, řídíme se doporučeními Súklu a patříme do Nata. U zkratek, které nekončí na samohlásku, můžeme použít i skloňovanou verzi v kombinaci malých a velkých písmen: proud od ČEZu, doporučení SÚKLu. Ale už nemůžeme napsat vstoupili jsme do NATA!

Štítky: