Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Procenta vs. -procentní

Když chcete zacházet s procenty, musíte se mít na pozoru. Někdy se totiž před značkou % píše mezera, zatímco jindy se přisazuje hned za číslici.

Píšeme například úrok 10 %, ale 10% úrok. Těm, kdo obě spojení správně přečtou, musí být rozdíl patrný. Jakmile jde o kombinaci číslovky a podstatných jmen jako v prvním případě (tedy úrok deset procent), je namístě mezera. Jde-li o kombinaci jednoho přídavného a jednoho podstatného jména (desetiprocentní úrok), musíme číslovku a značku procenta napsat dohromady.

Ze stejné kategorie jsou i jiná přídavná jména, která vznikla spojením číslovky a dalšího slova, například 10měsíční (tedy desetiměsíční).

Štítky: