Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Poštovní směrovací číslo

Když píšeme adresu, na které nás může pisatel kontaktovat, a její součástí je i poštovní směrovací číslo, musíme ho napsat ve tvaru XXX XX, tedy trojice a dvojice číslic oddělené mezerou. Mezi tímto číselným označením doručovacího obvodu a názvem města či obce, který následuje, se píšou mezery dvě.

Toto pravidlo platí při jakékoli úpravě textu. Je tedy jedno, jestli se adresa nachází uvnitř textu a jednotlivé položky jsou oddělené čárkami, nebo jestli je rozepisujeme do řádků.

Štítky: