Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

Čárka před spojkou nebo

Čeština nás umí velmi často překvapit nejrůznějšími záludnostmi. Mezi nejzákeřnější patří patrně interpunkce. A jedním jevem z této kategorie je čárka před spojkou nebo.

Poučka praví, že pokud je spojka nebo použita ve větě nebo v souvětí ve významu slučovacím, čárka se před ní nenapíše. Pokud je ale význam vylučovací, čárku napsat musíme. Někdy ale bývá těžké to rozsoudit, a přitom by chybějící, nebo naopak přebývající čárka mohla změnit smysl textu.

Víme, že příklady za vás nikdy v konkrétním případě uvažování nevyřeší, ale přesto si dovolíme ukázku, z níž je snad nade vši pochybnost jasné, kdy se jedná o spojení slučovací a kdy o spojení vylučovací.

Nejprve příklad, kde je spojka nebo použita ve významu vylučovacím:

Stojíme v Praze na Florenci (ale mohlo by to být kdekoli jinde) a dohadujeme se, kterým dopravním prostředkem se lze dostat rychleji na Můstek. Tramvají? Metrem? Abychom to zjistili, rozhodneme se jeden jet metrem a druhý tramvají. Svého kamaráda se zeptám: Chceš jet metrem, nebo tramvají? Existují dvě varianty a jednu musíme v odpovědi bezpodmínečně vyloučit. V psaném textu proto napíšeme čárku.

A nyní příklad na slučovací poměr, rovněž ze života a z velmi podobné situace:

Stojíme zase v Praze na Florenci a chceme se dostat na Můstek. Tentokrát se ale nijak nepřeme o to, který způsob dopravy je rychlejší. Zvažujeme, že použijeme nějaký typ hromadné dopravy (v úvahu připadají metro a tramvaj), ale mě potom napadne, že bychom mohli jít pěšky, protože je pěkně. A tak se zeptám: Chceš jet metrem nebo tramvají?

Ještě jasnější to bude v následující ukázce, kde je otázka z druhého příkladu rozvinuta a kde je první spojka nebo použita ve významu slučovacím a druhá ve významu vylučovacím: Chceš jet metrem nebo tramvají, nebo půjdeme pěšky?

Štítky: