Interpunkce

Tvary slov

Tvoření slov

Typografie

Velká písmena

Zkratky a značky

F/facebook, I/instagram apod.

Sociální sítě jsou svět sám pro sebe a s pravidly pravopisu si tam většinou moc hlavu nelámeme. Jak ale nakládat s jejich pojmenováním, už jazykovědci vědí.

Názvy sítí nebo technologií (B/bluetooth, W/wifi) se chápou jako vlastní jména, pokud jim předchází nějaké obecné označení, takže píšeme síť Internet, technologie Bluetooth nebo sociální síť TikTok. Pokud se nevyskytují v podobných souslovích, píšeme je s písmenem malým.

A tak vesele skrolujte na instagramu, dávejte posty na twitter, případně x, nebo si založte stopadesátý facebookový profil. Jak vidíte na posledním příkladu, přídavná jména vzniklá z těchto názvů se píšou samozřejmě také s malým písmenem. A totéž platí o slovesech, pokud se tvoří, například tiktokovat.

Ponořme se tedy do hlubin sociálních sítí, ať po nás zůstane nějaká ta virtuální stopa!

Štítky: